• Kuruluşumuzun iş kapasitesini yükseltmek.
 • Müşteri memnuniyetini artırmak.
 • Personele verilen ortalama eğitim süresini artırmak.
 • Eğitime ayrılan bütçeyi artırmak.
 • Pazar payını üst seviyelere çekmek.
 • Kuruluşumuza bir önceki yıla göre daha çok kaynak yaratmak.
 • Üretimde fire oranlarını azaltmak.
 • Ürün iadeleri sıfıra indirmek.
 • Arıza durumlarını sıfıra çekmek.
 • Müşteri ziyaretlerini artırmak.
 • AR-GE olarak her yıl yeni aparatlar geliştirmek.
 • Satış olarak sektörel fuarlara katılmak.