SEKTÖRÜMÜZ HAKKINDA

Fason, Fransızca “façonner” (yapmak, imal etmek) kelimesinden dilimize geçmiştir. Bir firmanın, gerekli ara malı yada ham maddeleri sağlayarak başka bir kişi veya firmaya mal imal ettirmesidir. İmal ettirilen bu mallar sonrasında asıl siparişi veren marka tarafından devir alınır ve satışa sunulur. Fason imalat yapanlar böylece üretime emek veya işçiliğini katmış olmaktadırlar. Sermaye ise fason imalat yaptırılan firmalar tarafından karşılanmış olmaktadır. O bakımdan fason imalat yapan firmalar genellikle yeterli sermayeye sahip olmayan, küçük ölçekli ve daha yoğun iş yapan işletmelerdir.

 

Fason imalat yaptıranlar ise sermayelerini kullanmakta ve işin pazarlama önüyle ilgilenmektedirler. Dolayısıyla Makine imalat sanayine fason olarak hizmet veren firmalar imalat sanayinin hemen hemen bütün sektörlerine girdi verir. Bu sektörlerin itici gücü olur. Makine imalatının gelişmesi diğer imalat sanayinin gelişmesi ile doğru orantılıdır. Örneğin gıda sektörünün hızlanması makine yatırımını harekete geçirir bu sayede gıda makinesi üreten firma sipariş alır üretim sürecinde kapasite ve maliyet açısından yetişemediği zamanlarda fason üretim yapan firmalara iş verilerek döngü sağlanır.